Nowy model pracy gazeta.pl

Badania i opinie pracowników

W czasie tworzenia założeń nowego modelu pracy zespół odpowiedzialny za jego wdrożenie przeprowadził szereg ankiet. Początkowo w prosty i jasny sposób pytał pracowników i współpracowników Gazeta.pl o preferencje dotyczące pracy zdalnej, następnie sprawdzał potrzeby poszczególnych działów. 

Najważniejszy wniosek z badań, to że pracownicy chcą pracować zdalnie w dużo większym wymiarze niż przed pandemią. Już pierwsze wyniki ankiet wskazywały, że ponad 80 proc. zespołu portalu chce przynajmniej częściowo pracować zdalnie. Kolejne, dokładniejsze badania pokazały, że prawie 70 proc. osób chęć pracy zdalnej od 13 do 20 dni w miesiącu. Tylko dwie osoby, czyli mniej niż 1 proc., powiedziały, że chcą pracować wyłącznie z biura. Pozostali wolą zachować możliwość częstszej niż przed pandemią pracy zdalnej.

Szczegółowe badania dotyczące preferencji poszczególnych działów pokazały zaś różnice w potrzebie z korzystania z przestrzeni wspólnych czy chęci wspólnej pracy stacjonarnej. 

Następnie zbadaliśmy możliwości i warunki swoich pracowników do pracy w domu, w tym potrzeby sprzętowe czy ergonomiczne.

BIURO REKLAMY GAZETA.PL

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

507 095 615

Monika Kotarska

Ekspert ds. reklamy internetowej Gazeta.pl