Nowy model pracy gazeta.pl

Co to jest “elastyczny” model pracy?

Głównym założeniem naszego nowego modelu pracy jest umożliwienie całemu zespołowi zarówno zdalnej, jak i stacjonarnej pracy – za każdym razem decyduje o tym pracownik. Każdego dnia, oczywiście w zgodzie ze specyfiką roli i pracy. 

Przed wdrożeniem nowego modelu kilka miesięcy pracowaliśmy zdalnie, w sytuacji wymuszonej sytuacją epidemiologiczną. Dostrzegając w tej ogromnej zmianie szansę na transformację całej kultury pracy, kolejne miesiące poświęciliśmy na szerokie konsultacje z zespołem Gazeta.pl, analizę benchmarków rynkowych i dotychczasowej kultury organizacji. 

W procesie badań, warsztatów i konsultacji z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji okazało się, że najważniejsze są dla nas: efekt, nowoczesność, bliskość i zaufanie. I tak też chcemy pracować, więc na tych wartościach zbudowaliśmy nasz nowy model. Takich postaw – opartych przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu członków zespołu, jak i promowaniu efektywnościowego, zadaniowego podejścia do swoich obowiązków – oczekujemy dzisiaj od naszych pracowników i w tym kierunku zaplanowaliśmy szereg szkoleń i warsztatów. 

W związku z wprowadzeniem elastycznego modelu częściowo ograniczymy naszą przestrzeń biurową. Pracownicy i współpracownicy portalu nadal będą mieć zapewnione miejsca pracy indywidualnej, wspólnej, a także do spotkań integracyjnych. -Budynek Agory na Czerskiej to nasz ogromny atut. Wdrażając elastyczny model pracy, chcemy go jeszcze lepiej wykorzystać. Planujemy przeorganizować przestrzeń tak, by zachęcała pracowników do przyjścia do biura i integracji. Będziemy rzadziej spotykać się twarzą w twarz, więc chcemy, żeby te spotkania i przestrzeń, która im służy, była tym atrakcyjniejsza.

Nie planujemy dużych zmian w narzędziach, z których korzystamy w codziennej pracy, komunikacji i organizacji pracy zdalnej. Tak samo, jak w ostatnich miesiącach, będziemy używać Slacka czy aplikacji Teams, które zdały egzamin. Widzimy pewne niedogodności związane z pracą kreatywną i burzami mózgów i nad tym będziemy pracować. Czeka nas też przebudowa procesu rekrutacji i wdrażania nowych osób w czasie pandemii.

BIURO REKLAMY GAZETA.PL

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

507095038

Emilia Kaczmarek-Muszel

Konsultant ds. Klientów Kluczowych