Aktualności

Gazeta.pl udostępnia kalkulator pracy wykonywanej w domu

Redakcja Gazeta.pl angażuje się w walkę o prawa kobiet, wspiera równouprawnienie płci i nie boi się poruszać ważnych społecznie zagadnień. Dzień Matki stał się dla dziennikarzy portalu pretekstem do rozpoczęcia dyskusji na temat wartości pracy opiekuńczej – opieki nad domem, dziećmi i osobami starszymi, czyli zajęć wykonywanych głównie przez kobiety. W czwartek, 26 maja br. na stronie niewidzialnyetat.pl został opublikowany specjalny kalkulator, który pozwoli wyliczyć stawkę za taką właśnie pracę oraz pokazać rząd wielkości tego pomijanego w gospodarce „niewidzialnego etatu”.

Autorzy rządowego dokumentu „Strategia Demograficzna 2040” zauważają, że wartość pracy opiekuńczej związanej z pracami domowymi wynosi na świecie od 10 do 50 proc. PKB, a w Polsce w 2004 r. była szacowana na 28,8 proc. PKB. To oznacza, że mamy do czynienia z gigantyczną luką w danych zarówno na temat gospodarki, jak i płci, bo tego typu obowiązki zazwyczaj przypadają kobietom.

W czwartek, 26 maja br. – w Dzień Matki redakcja Gazeta.pl zaprezentowała kalkulator wartości pracy opiekuńczej, czyli opieki nad domem, dziećmi i osobami starszymi. Narzędzie, a także poświęcony mu materiał, dostępny jest na niewidzialnyetat.pl i na stronie głównej Gazeta.pl.

Stworzony przez Gazeta.pl kalkulator ma stać się narzędziem dającym argumenty w dyskusji o gospodarce w XXI w. i problemie „niewidzialnego etatu”, która może rozpocząć się właśnie od policzenia jego wartości. Redakcja Gazeta.pl zachęca, abyśmy jako społeczeństwo zaczęli gromadzić dane na temat pracy w domu i aby nie była ona traktowana jako darmowy zasób. Dziennikarze i dziennikarki portalu argumentują, że niepłatna, domowa praca kobiet i mężczyzn powinna być wliczana do wycen i prognoz gospodarczych, ponieważ tylko wówczas decydenci zaczną poważnie podchodzić do takich kwestii, jak rozwój infrastruktury edukacyjnej czy społecznej.

Narzędzie zostało uproszczone, by łatwiej było z niego korzystać – nie uwzględnia podatków, PPK czy Polskiego Ładu. Jego celem jest zaprezentowanie rzędu wielkości stawki za pracę opiekuńczą. Przyjęta w kalkulatorze kwota 40 zł brutto za godzinę pracy została wyliczona na bazie danych OECD za 2020 r.*

Przywykliśmy do tego, że praca opiekuńcza wykonywana w domu, zazwyczaj przez kobiety, jest nieodpłatna i jako społeczeństwo bardzo chętnie z niej korzystamy – mówi Karolina Deling-Jóźwik, dyrektorka programowa i szefowa wydawców w Gazeta.pl. – Jako redakcja Gazeta.pl chcemy skłonić odbiorców do dyskusji, której początkiem jest pokazanie skali problemu. Mamy do czynienia z gigantycznym sektorem pracy, który nie jest uwzględniany w danych gospodarczych. A właśnie takie przedstawienie tej kwestii może przełożyć się na poprawę sytuacji – począwszy od dzielenia urlopu wychowawczego przez oboje rodziców, przez inwestycje w infrastrukturę społeczną, jak przedszkola, ośrodki opieki czy domy spokojnej starości, na aktywizacji zawodowej kobiet kończąc – dodaje.

Redakcja Gazeta.pl mocno angażuje się w walkę o prawa kobiet i równouprawnienie płci. W ubiegłym roku, z okazji Dnia Kobiet, portal udostępnił publikację „Historia (bez) Polki”, prezentującą obraz kobiet w podręcznikach do historii używanych w szkołach podstawowych, aby wywołać dyskusję o kształcie polskiej edukacji. Akcja ta miała ponad milionowy zasięg w mediach społecznościowych.

* Średnia roczna liczba przepracowanych w Polsce godzin to 1766, co – przy uwzględnieniu przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 5922 zł brutto miesięcznie – daje 40,24 zł za godzinę, które na potrzeby kalkulatora zaokrąglono do 40 zł.

BIURO REKLAMY GAZETA.PL

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

666 008 045

Anna Trojnar

Ekspert ds.reklamy internetowej