Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Mobile

  • Format: jpg / png
  • Resolution: 620x400
  • Text: up to 60 characters
  • Size: 60 KB