Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop

TOP BANNER

Wymiary zdjęcia: 1920x1080 px
Format zdjęcia: jpg
Tytuł artykułu: max 50 znaków
Opis: max 100 znaków

7f71bebf83b205e4a103ad8c5cc37035a39e1ccd heroMODUŁ Z INSPIRACJAMI V1

Liczba zajawek: 2 artykuły

Wymiary zdjęcia: 1920x1080px
Format pliku: jpg
Tytuł modułu: max 90 znaków
Tytuł artykułu: max50 znaków
Opis: max 120 znaków
CTA: max 40 znaków

67bc483b891267f0b1b505eecc4421229ddfacef articles 2MODUŁ Z INSPIRACJAMI V2

Minimum 1 artykuł

Wymiary zdjęcia: 1920x1080px
Format pliku: jpg
Tytuł modułu: max 55 znaków
Opis: max 235 znaków
CTA: max 40 znaków

24d171e68c9e83a1fbfdc4e6e83769ce428038c7 articlesMODUŁ Z INSPIRACJAMI V3

Wymiar zdjęcia auta: 1920x1080
Format: jpg
Tytuł modułu: max 90 znaków
Tytuł kolumny x 3 wersje: max 50 znaków
Opis x 3 wersje (korespondujący z tytułem kolumny): max 100 znaków
CTA: max 40 znaków

93816fa88eea83ac4860632acd7fc3a824b6a982 premiumMODUŁ ZE ZDJĘCIAMI / GALERIA

Liczba zdjęć: 3 zdjęcia
Wymiary: 1920x1080px
Tytuł moduły: max 80 znaków
Opis: max 100 znaków
CTA: max 40 znaków

0ffd93d8fe630291d154a75851e0eaa1b0606f4a galleryLISTING PRODUKTOWY V1

Minimalnie 1 zakładka, optymalnie 2-8 zakładek (w tym 1-2 rzędy per zakładka)
Wymiary zdjęcia: 1920x1080px
Format pliku: jpg
Tytuł modułu: max 100 znaków
Dodatkowe elementy:
Nazwa modelu auta/cena – max 80 znaków
Tag – max 30 znaków

0486f95fea7a5c0b049bc40f0c00ff6e4154680f listing 2LISTING PRODUKTOWY V2

Liczba produktów: max 4

Wymiary zdjęcia: 1920x1080px
Format pliku: jpg
Tytuł modułu: max 100 znaków
Dodatkowe elementy:
Nazwa modelu auta/cena – max 80 znaków
Tag – max 30 znaków

2609c409220222e896481177143f450c98b87ba2 listingMODUŁ WIDEO

Rozdzielczość filmu: min. full HD
Format: mp4

Dea9b6e9e6fbae7d4a5d06461ac6dcb910e59f5c video