Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

  • Kreacja emituje się w jednym z wybranych slotów reklamowych: Mainboard, Primeboard, Centralboard lub Adboard 1
  • Format: gif / jpg / png / html5
  • Rozmiar: 1170x300 + obligatoryjna kreacja zastępcza 600x300 (skalowana do 300x150)
  • Waga: do 150 KB