Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

Artykuł sponsorowany to treść napisana na dowolnie wybrany temat związany z oferowanymi produktami lub usługami. Strona z artykułem przygotowana jest zgodnie z zamówieniem Klienta. Może zawierać logo firmy, zdjęcia produktów oraz jeden z wybranych typów reklamy bannerowej. Klient przygotowuje zawartość merytoryczną tekstów oraz materiały niezbędne do wykonania strony.


Materiały powinny być zgodne z poniższymi wymogami:

  • objętość tekstu nie więcej niż 10 000 znaków (ze spacjami), do 15 elementów graficznych - zdjęć o szerokości 1500px - 3000 px oraz dowolnej wysokości (png/jpg).
  • elementy graficzne w rozdzielczości 72 dpi, format jpg/gif/tif; waga do 350 KB; Klient powinien dostarczyć odpowiedni opis grafik użytych w artykule (np. źródło i autor grafiki)
  • linki tekstowe kierujące do zewnętrznych stron www - maksymalnie 5 linków tekstowych w treści artykułu.
  • możliwość osadzenia jednego wideo z Youtube lub dodatkowych form graficznych (np. logotypów).
  • możliwość publikacji jednej formy bannerowej, przewidzianej w makiecie strony artykułowej. Dostępny format reklamowy to mainbox oraz footboard-mobi.
  • na końcu tekstu Klient umieszcza zapis "Reklama marki XYZ", gdzie XYZ odpowiada nazwie marki promowanej w tekście.

    Szczegóły techniczne formatów reklamowych

  • Mainbox 

Urządzenia: Desktop

Format: gif / jpg / png / html5

Rozmiar: jeden wybrany rozmiar: 300x250, 300x600, 120x600, 160x600

Waga: 150 KB


  • Footboard - mobi

Urządzenia: Mobile

Format: gif / jpg / png / html5

Rozmiar: jeden wybrany rozmiar: 300x250, 600x300 {skalowalne do 300x150}

Waga: 150 KB