Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

 • Format: gif / jpg / png / html5
 • Rozmiar: 940x300
 • Waga: 150 KB
 • Produkt wymaga kreacji zastępczej gif/jpg/png w rozmiarze 600x300 pixeli (skalowana do 300x150) do emisji na ekranach mobilnych (all screen)
 • Produkt dostępny w opcji rozwijanej
 • Produkt dostępny w opcji z wideo [streaming]
 • Maksymalnie 3 kreacje w rotacji

Przykładowa kreacja html5

Implementacja zliczania kliknięć: aby umożliwić zliczanie kliknięć w kreację, tuż przed zamknięciem znacznika </body> należy umieścić poniższy skrypt:

oraz objąć cały obszar klikalny kreacji znacznikiem <a>, dbając o zgodność zadeklarowanych identyfikatorów (id):

Przykładowy kod kreacji, uwzględniający wszystkie wskazane wyżej modyfikacje:

Obsługa kreacji typu MultiClick: każdy dodatkowy obszar klikalny musi posiadać swój dedykowany znacznik <a> zawierający unikalny identyfikator (id):

W celu obsłużenia dodatkowych obszarów klikalnych, należy zmodyfikować skrypt umieszczony tuż przed zamknięciem znacznika <body>. Modyfikację należy wykonać według poniższego szablonu, ze wskazaniem na wyżej zadeklarowane identyfikatory (id):

 • Prosimy o dostarczenie kompletu kreacji wraz z odnośnikami URL na dwa dni robocze przed startem kampanii.
 • Materiał nie może wymieniać danych z zewnętrznymi serwerami, zapisywać, zmieniać cookie. W szczególności zabronione jest stosowanie odwołań do innych plików, wysyłanie danych z kreacji i do kreacji bez wcześniejszej zgody Agory.
 • Zabronione są skrypty zmieniające rozmiar i położenie okna przeglądarki.
 • Materiał nie może generować błędów, ostrzeżeń, blokować lub utrudniać korzystania ze stron.
 • Zabronione jest używanie w reklamach grafiki przypominającej elementy systemów operacyjnych (np. okna z przyciskami minimalizowania, zamykania)
 • Pola formularzy w reklamach muszą wykonywać funkcje zgodne z ich standardową funkcją i treścią komunikatu prezentowanego na przyciskach (np. kliknięcie w listę rozwijaną lub pole tekstowe nie może powodować przekierowania na strony Klienta).
 • Obciążenie procesora na komputerach klienckich w trakcie wyświetlania reklamy nie może istotnie i zauważalnie utrudniać korzystania z przeglądarki internetowej i innych jednocześnie uruchamianych aplikacji.


Rozwijanie / zwijanie kreacji:


Reklama może rozwinąć się w dół do maksymalnej wysokości 600px. Rozwinięcie materiału musi nastąpić po akcji użytkownika (klik lub umieszczenie wskaźnika myszy nad obszarem kreacji). Jeżeli rozwinięcie materiału nastąpiło po umieszczeniu wskaźnika myszy nad obszarem kreacji, zwinięcie musi nastąpić po wycofaniu kursora znad powierzchni materiału.


Poniżej kody do wykonania równolegle ze zdarzeniem inicjującym rozwinięcie i zwinięcie kreacji:

Streaming:


Streaming emitowany jest ze standardowych, graficznych form reklamowych, wykonanych w technologii html5. Składa się z dwóch elementów - odtwarzacza i filmu. Wideo w bannerze nie może być zapętlane. 


Odtwarzacz powinien zawierać wbudowane przyciski sterujące (co najmniej przycisk STOP).


Film może zostać odtworzony automatycznie, natomiast ścieżka dźwiękowa musi być inicjowana wyłącznie przez użytkownika. W przypadku gdy dźwięk uruchamiany jest po najechaniu kursorem myszy na obszar kreacji, po zdjęciu kursora powinno nastąpić wyciszenie dźwięku. W przypadku gdy dźwięk uruchamiany jest po kliknięciu w kreację, może być również odtwarzany po zdjęciu myszy znad obszaru kreacji.


Maksymalny rozmiar i czas trwania filmu 1 MB / 30 sek.

Maksymalny bitrate: 512kbps.

Dźwięk w filmie reklamowym należy znormalizować do -4dB. 

 

A8e09dc9208f3c572a38b50fcbdd150b367088af topboard wideboard