Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop

  • Format: gif / jpg / png
  • Rozmiar: 1920x1080
  • Waga: 300 KB


Obszar widoczności formatu Welcome Screen: 1280x900 px.
Obszar z lewej strony oraz na dole kreacji jest zarezerwowany dla okna logowania i stopki, zgodnie z wizualizacją. Nie gwarantujemy widoczności kreacji w tych miejscach.


856b0ad7b09e8f34e6334a2e812dd93f4544984b welcome screen