Gazeta Reklama logo

Devices: Desktop, Mobile


TOP BANNER

Wymiary zdjęcia: 1920x1080 px
Format zdjęcia: jpg
Tytuł artykułu: max 50 znaków
Opis: max 100 znaków


LOGO

Wymiar: min. 200px
Format pliku: pngMODUŁ Z INSPIRACJAMI V1

Liczba zajawek: 2 artykuły

Wymiary zdjęcia: 1920x1080px
Format pliku: jpg
Tytuł modułu: max 90 znaków
Tytuł artykułu: max50 znaków
Opis: max 120 znaków
CTA: max 40 znakówMODUŁ Z INSPIRACJAMI V2

Minimum 1 artykuł

Wymiary zdjęcia: 1920x1080px
Format pliku: jpg
Tytuł modułu: max 55 znaków
Opis: max 235 znaków
CTA: max 40 znakówMODUŁ Z INSPIRACJAMI V3

Wymiar zdjęcia: 1920x1080
Format: jpg
Tytuł modułu: max 90 znaków
Tytuł kolumny x 3 wersje: max 50 znaków
Opis x 3 wersje (korespondujący z tytułem kolumny): max 100 znaków
CTA: max 40 znakówMODUŁ ZE ZDJĘCIAMI / GALERIA

Liczba zdjęć: 3 zdjęcia
Wymiary: 1920x1080px
Tytuł moduły: max 80 znaków
Opis: max 100 znaków
CTA: max 40 znakówLISTING PRODUKTOWY V1

Minimalnie 1 zakładka, optymalnie 2-8 zakładek (w tym 1-2 rzędy per zakładka)
Wymiary zdjęcia: 1920x1080px
Format pliku: jpg
Tytuł modułu: max 100 znaków
Dodatkowe elementy:
Nazwa produktu/cena – max 80 znaków
Tag – max 30 znakówLISTING PRODUKTOWY V2

Liczba produktów: max 4

Wymiary zdjęcia: 1920x1080px
Format pliku: jpg
Tytuł modułu: max 100 znaków
Dodatkowe elementy:
Nazwa produktu/cena – max 80 znaków
Tag – max 30 znakówMODUŁ WIDEO

Rozdzielczość filmu: min. full HD
Format: mp4