Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

  • Wszystkie elementy składowe kreacji, w tym kody emisyjne lub serwujące muszą działać po https
  • Format: mp4 (h.264 / aac)
  • Minimalna rozdzielczość: 640x360 dla 16:9 lub 640x480 dla 4:3 (wyższe rozdzielczości przy zachowaniu wskazanych proporcji)
  • Waga maksymalna: 3,5 MB
  • Czas trwania: do 30 sekund
  • Bitrate dla strumienia wideo <650;1200> kbps
  • Bitrate dla strumienia audio <128;256> kbps
  • FPS: powyżej 25
  • Dźwięk normalizowany na -4dB

Cyfrowe pliki wideo nie spełniające specyfikacji będą konwertowane do wskazanych wyżej warunków brzegowych.


   

501812a558f8ee9ce936deef5a6d45ea582fbfa0 preroll spot reklamowy