Gazeta Reklama logo

Devices: Desktop, Mobile

  • Format: mp4 (h.264 / aac) statyczny
  • Minimalna rozdzielczość: 640x360 dla 16:9 lub 640x480 dla 4:3 (wyższe rozdzielczości przy zachowaniu wskazanych proporcji)
  • Waga maksymalna: 1 MB
  • Czas trwania: do 8 sekund
  • Bitrate dla strumienia wideo <650;1200> kbps

Cyfrowe pliki wideo nie spełniające specyfikacji będą konwertowane do wskazanych wyżej warunków brzegowych.