Gazeta Reklama logo

Devices: Mobile

 • Format: html5, jpg/gif/png
 • Rozmiar:
  Mobile: 
  html5: responsywna kreacja 100%x100% viewportu
  jpg/gif/png: 960x1440px (pionowa) / 1440x960px (pozioma)
 • Waga: do 150 KB
 • Nie wspieramy realizacje na kodach emisyjnych.
 • Istnieje możliwość pośredniego użycia kodów emisyjnych, jeżeli zostaną zastosowane w ramach kreacji html5.


Maksymalny czas pozostawania kreacji na stronie wynosi 30 sekund. Do realizacji przyjmujemy dwie wersje kreacyjne (do wyboru):

 1. Kreacja z zawartym przyciskiem zamykającym i przekierowującym "Przejdź do strony >>" - napis umieszczony na nieprzezroczystym tle, w prawym górnym rogu kreacji, czcionka min. 20px, cały obszar przycisku musi powodować zamknięcie kreacji i przekierowanie na stronę www. Prosimy o dostarczenie kreacji html z layerem i całą mechaniką zamykania
 2. Kreacja bez przycisku zamykającego i przekierowującego "Przejdź do strony >>" -  mechanizm zapewnia szablon reklamowy wydawcy, Reklamodawca dostarcza responsywną kreację html z obsługą klikania


Monitoring odsłon w kreacjach typu postitial jest możliwy tylko za pośrednictwem kodów mierzących, dostarczanych w formie:

 • adresu URL do pixela 1x1, 
 • adresu URL do kodu JavaScript. 

Nie jest możliwe użycie kodów mierzących w formie standardowego kodu JS umieszczonego w znacznikach <SCRIPT>.

 

Zamykanie kreacji obsługiwane jest przez szablon reklamowy za pośrednictwem poniższego kodu:

Przykładowa kreacja html5

Implementacja zliczania kliknięć: aby umożliwić zliczanie kliknięć w kreację, tuż przed zamknięciem znacznika </body> należy umieścić poniższy skrypt:

oraz objąć cały obszar klikalny kreacji znacznikiem <a>, dbając o zgodność zadeklarowanych identyfikatorów (id):

Przykładowy kod kreacji, uwzględniający wszystkie wskazane wyżej modyfikacje:

Obsługa kreacji typu MultiClick: każdy dodatkowy obszar klikalny musi posiadać swój dedykowany znacznik <a> zawierający unikalny identyfikator (id):

W celu obsłużenia dodatkowych obszarów klikalnych, należy zmodyfikować skrypt umieszczony tuż przed zamknięciem znacznika <body>. Modyfikację należy wykonać według poniższego szablonu, ze wskazaniem na wyżej zadeklarowane identyfikatory (id):

 • Prosimy o dostarczenie kompletu kreacji wraz z odnośnikami URL na dwa dni robocze przed startem kampanii.
 • Materiał nie może wymieniać danych z zewnętrznymi serwerami, zapisywać, zmieniać cookie. W szczególności zabronione jest stosowanie odwołań do innych plików, wysyłanie danych z kreacji i do kreacji bez wcześniejszej zgody Agory.
 • Zabronione są skrypty zmieniające rozmiar i położenie okna przeglądarki.
 • Materiał nie może generować błędów, ostrzeżeń, blokować lub utrudniać korzystania ze stron.
 • Zabronione jest używanie w reklamach grafiki przypominającej elementy systemów operacyjnych (np. okna z przyciskami minimalizowania, zamykania)
 • Pola formularzy w reklamach muszą wykonywać funkcje zgodne z ich standardową funkcją i treścią komunikatu prezentowanego na przyciskach (np. kliknięcie w listę rozwijaną lub pole tekstowe nie może powodować przekierowania na strony Klienta).
 • Obciążenie procesora na komputerach klienckich w trakcie wyświetlania reklamy nie może istotnie i zauważalnie utrudniać korzystania z przeglądarki internetowej i innych jednocześnie uruchamianych aplikacji.