Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

Opis: narzędzie kampanii ecommerce w postaci reklamy graficzno-tekstowej emitowane na ROS Gazeta.pl w wybranych slotach reklamowych. Wydawca samodzielnie tworzy kreację na podstawie grafiki od Klienta.

Specyfikacja:
  • Rozmiar grafiki: 1200x628px [bez copy, niezawierająca CTA/logotypów, proporcje obrazu:1,9:1]
  • Format pliku: jpg / png
  • Waga max: 150 kB
  • URL do landing page Klienta
  • Kod monitorujący zostanie zaimplementowany przez Wydawcę i będzie taki sam jak w pozostałych narzędziach ecommerce użytych do realizacji danej kampanii

Wizualizacja poglądowa

  • Emisja na stronach głównych

Da3bed69a7d6f5ee5ade955ea205a9942e07a9c3 native 1


  • Emisja na stronach artykułowych

9c6724a84b3b9a46545cb453eaa56923f04a9e11 native2