Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

Opis: narzędzie kampanii ecommerce w postaci linka w artykule. Wydawca samodzielnie tworzy kreację. Od Klienta wymagany jest jedynie URL.

  • URL do landing page Klienta
  • Kod monitorujący zostanie zaimplementowany przez Wydawcę i będzie taki sam jak w pozostałych narzędziach ecommerce użytych do realizacji danej kampanii

C20a18afcc10449346105b03e37bf00949142ba0 native2click