Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

Opis: narzędzie kampanii ecommerce w postaci galerii z produktami Klientów kontekstowo na stronach artykułowych. Galerie zbudowane są ze zdjęcia, tekstu oraz przycisku CTA. Galerie Wydawca tworzy samodzielnie na podstawie dostarczonego przez Klienta feedu produktowego.


Specyfikacja dot. feedu dla branży moda: https://cdngazeta.pl/pixel/wymagania-do-feedu pozwalająca na umieszczenie produktów w marketplace Avanti24.pl.

Specyfikacja dot. feedu dla pozostałych branż:

 • Feed musi zostać wystawiony w postaci jednego pliku XML

 • Feed Klienta musi być dostępny pod publicznym adresem URL np. http://jakasNazwaDomeny/jakasSciezkaFolderow/jakasNazwaPliku.xml Rekomendujemy, aby nazwa pliku odwzorowywała nazwę Klienta/Marki. Wydawca nie przyjmuje plików z załączników, ponieważ to uniemożliwiłoby wydawcy kontrolowanie struktury pliku i jego automatyczną aktualizację. Tylko po otrzymaniu feeda w postaci linka do niego wydawca jest w stanie go sprawdzić i potwierdzić, że może z niego korzystać.

 • W przypadku dużego feeda (np.: 100.000 produktów) rekomendujemy kompresję pliku, co przyspiesza import feeda. Przy kompresji do formatu .gz adres URL feeda będzie miał postać: http://jakasNazwaDomeny/jakasSciezkaFolderow/jakasNazwaPliku.xml.gz

 • Feed musi być “czysty” tzn:

  • znaki specjalne typu & muszą być escapowane &

  • jeśli występuje HTML (np w opisie) to musi być wsadzony w CDATA.

  • inne formaty nie są obsługiwane, np.: nie może to być plik wyeksportowany do formatu XML z Excela.

 • Akceptowane kodowanie znaków to UTF-8

 • Plik XML musi spełniać podstawowe wymogi co do swojej struktury i musi się "walidować", czyli jego struktura ma być zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami przygotowania plików XML. Rekomendujemy, by przygotowany przez programistę plik przed wysłaniem do Wydawcy, był sprawdzony pod kątem struktury. Strukturę pliku XML można sprawdzić narzędziami dostępnymi w sieci, np.:

 • Jeśli Klient tworzy od nowa feed XML to rekomendujemy by był zgodny z XSD wskazanym przez Wydawcę tj. https://cdngazeta.pl/pixel/wymagania-do-feedu Link do strony, na której można zwalidować XML w oparciu o XSD to np: https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html

 • Pola/dane w feedzie, które są wymagane:

  • "id" czyli identyfikator produktu, który musi być unikalny per oferta/produkt
  • nazwa produktu (prezentujemy w galerii produktowej max. 3 wyrazy tj. 18 znaków ze spacjami, więc jeśli będzie dłuższa to automatycznie zostanie skrócona przez wydawcę)
  • URL = link do produktu ze wszystkimi skryptami, redirectami, UTMami GA, które wymaga Klient (Wydawca ustawia Redirect Gazeta.pl)
  • link do zdjęcia produktu
  • cena (jeśli na stronie sklepu umieszczone są ceny podstawowe i ceny promocyjne to feed musi zawierać obie te ceny)
  • omnibus_price, czyli najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed ostatnią obniżką, podawana niezależnie od ceny i ceny promocyjnej
  • kategoria

   Przykładowy feed przygotowany zgodnie ze specyfikacją Wydawcy:

   Wizualizacja poglądowa

   9bfb2527208043e79b757e8bdcf086218cacd012 native galleries