Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

Feed partnera powinien być dostępny pod publicznym adresem URL np. http://jakasNazwaDomeny/jakasSciezkaFolderow/jakasNazwaPliku.xml Wskazane - ale niekonieczne - jest, aby nazwa pliku odwzorowywała nazwę partnera. Tylko po otrzymaniu feeda w postaci linka do niego jesteśmy w stanie go sprawdzić i potwierdzić, że możemy z niego korzystać. Nie przyjmujemy plików z załączników, ponieważ nie mamy wówczas kontroli nad strukturą pliku i aktualizacja takich plików wymaga ręcznej obsługi.

Feed powinien być wystawiony w postaci jednego pliku XML

Feedy powinien być “czysty”

- znaki specjalne typu & powinny być escapowane &

- Jeśli jest HTML np w opisie powinien być wsadzony w CDATA.

- inne formaty nie są obsługiwane, np.: nie może to być plik wyeksportowany do formatu XML z Excela.

Akceptowane przez nas kodowanie znaków to UTF-8

W przypadku dużego feeda (np.: 100.000 produktów) prosimy o kompresję pliku np do formatu .gz. - znacznie przyspieszy nam to import feeda. Adres URL feeda będzie w takim przypadku miał postać:

http://jakasNazwaDomeny/jakasSciezkaFolderow/jakasNazwaPliku.xml.gz

Plik XML musi spełniać proste wymogi co do swojej struktury Wystarczy aby "walidował się" czyli aby jego struktura była zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami. Prośba aby otworzyć sobie plik w przeglądarce - to jest pierwsza weryfikacja Programista, który będzie przygotowywać plik XML u partnera zna wszystkie zasady według, których powinien być przygotowany plik XML.Strukturę pliku XML można sprawdzić narzędziami dostępnymi w sieci, np.:

http://www.xmlvalidation.com/

http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp

http://www.validome.org/xml/

Jeśli partner tworzy od nowa feed XML to dobrze by był zgodny z XSD dostarczonym przez Agora – dostępny w zał. Link do strony na której można zwalidować XML w oparciu o XSD

https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html

Pola / dane w feedzie, które są wymagane*:

- "id" czyli identyfikator produktu, który musi być unikalny per oferta/produkt

- nazwa produktu (będzie automatycznie skracana w galerii produktowej jeśli będzie zbyt długa, prezentujemy max. 3 wyrazy - 18 znaków ze spacjami)

- URL = link do produktu ze wszystkimi skryptami, redirectami, UTMami GA, które chce mieć Klient (my ustawiamy Gemius GDE i / lub Leadexperta)

- link do zdjęcia produktu

- cena

- kategoria (jeśli produkt ma trafić do sklepu)

* oraz dodatkowo pole, które jest rekomendowane: - cena promocyjna

Przykładowy feed zgodny z naszą specyfikacją: