Gazeta Reklama logo

Devices: Desktop, Mobile

Opis: narzędzie kampanii ecommerce w postaci galerii z produktami Klientów umieszczane w dynamicznej kreacji reklamowej emitowanej w przestrzeni reklamowej Gazeta.pl. Wydawca samodzielnie przygotowuje narzędzie na podstawie feedu produktowego Klienta.

Specyfikacja dot. feedu dla branży moda: https://cdngazeta.pl/pixel/wymagania-do-feedu pozwalająca na umieszczenie produktów w marketplace Avanti24.pl.

Specyfikacja dot. feedu dla pozostałych branż:

 • Feed musi zostać wystawiony w postaci jednego pliku XML

 • Feed Klienta musi być dostępny pod publicznym adresem URL np. http://jakasNazwaDomeny/jakasSciezkaFolderow/jakasNazwaPliku.xml Rekomendujemy, aby nazwa pliku odwzorowywała nazwę Klienta/Marki. Wydawca nie przyjmuje plików z załączników, ponieważ to uniemożliwiłoby wydawcy kontrolowanie struktury pliku i jego automatyczną aktualizację. Tylko po otrzymaniu feeda w postaci linka do niego wydawca jest w stanie go sprawdzić i potwierdzić, że może z niego korzystać.

 • W przypadku dużego feeda (np.: 100.000 produktów) rekomendujemy kompresję pliku, co przyspiesza import feeda. Przy kompresji do formatu .gz adres URL feeda będzie miał postać: http://jakasNazwaDomeny/jakasSciezkaFolderow/jakasNazwaPliku.xml.gz

 • Feed musi być “czysty” tzn:

  • znaki specjalne typu & muszą być escapowane &

  • jeśli występuje HTML (np w opisie) to musi być wsadzony w CDATA.

  • inne formaty nie są obsługiwane, np.: nie może to być plik wyeksportowany do formatu XML z Excela.

 • Akceptowane kodowanie znaków to UTF-8

 • Plik XML musi spełniać podstawowe wymogi co do swojej struktury i musi się "walidować", czyli jego struktura ma być zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami przygotowania plików XML. Rekomendujemy, by przygotowany przez programistę plik przed wysłaniem do Wydawcy, był sprawdzony pod kątem struktury. Strukturę pliku XML można sprawdzić narzędziami dostępnymi w sieci, np.:

 • Jeśli Klient tworzy od nowa feed XML to rekomendujemy by był zgodny z XSD wskazanym przez Wydawcę tj. https://cdngazeta.pl/pixel/wymagania-do-feedu Link do strony, na której można zwalidować XML w oparciu o XSD to np: https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html

 • Pola/dane w feedzie, które są wymagane:

  • "id" czyli identyfikator produktu, który musi być unikalny per oferta/produkt
  • nazwa produktu (prezentujemy w galerii produktowej max. 3 wyrazy tj. 18 znaków ze spacjami, więc jeśli będzie dłuższa to automatycznie zostanie skrócona przez wydawcę)
  • URL = link do produktu ze wszystkimi skryptami, redirectami, UTMami GA, które wymaga Klient (Wydawca ustawia Redirect Gazeta.pl)
  • link do zdjęcia produktu
  • cena (jeśli na stronie sklepu umieszczone są ceny podstawowe i ceny promocyjne to feed musi zawierać obie te ceny)
  • omnibus_price, czyli najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed ostatnią obniżką, podawana niezależnie od ceny i ceny promocyjnej
  • kategoria


Przykładowy feed przygotowany zgodnie ze specyfikacją Wydawcy:

807b4c6e97a3788e95273e96b50058202b2342df feedboard