Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

1) Feed od partnera musi być wystawiony pod publicznie dostępnym (czyli otwieralnym np w przeglądarce) adresem URL, np.: http://jakasNazwaDomeny/jakasSciezkaFolderow/jakasNazwaPliku.xml 

Nie przyjmujemy plików z załączników, ponieważ nie mamy w takim przypadku kontroli nad strukturą pliku oraz aktualizacja takich plików wymaga ręcznej obsługi.

Tylko po otrzymaniu feeda w postaci linka do niego jesteśmy w stanie go sprawdzić i potwierdzić, że możemy z niego korzystać.


2) Feed powinien być wystawiony w postaci pliku XML lub CSV. 

Inne formaty nie są obsługiwane, np.: nie może to być plik wyeksportowany do formatu XML z Excela.


3) W przypadku dużego feeda (np.: 100.000 produktów )prosimy o kompresję pliku np do formatu .gz.

Przyśpieszy nam to import feeda.

Adres URL feeda będzie w takim przypadku w postaci: http://jakasNazwaDomeny/jakasSciezkaFolderow/jakasNazwaPliku.xml.gz


4) Plik XML musi spełniać proste wymogi co do swojej struktury - wystarczy aby "walidował się" czyli aby jego struktura była zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami.

Programista, który będzie przygotowywać plik XML u partnera zna wszystkie zasady według, których powinien być przygotowany plik XML. To proste.

Zawsze można sprawdzić strukturę pliku XML narzędziami dostępnymi w sieci, np.: 

http://www.xmlvalidation.com/

http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp

http://www.validome.org/xml/

Sprawdzenie pliku XML wyżej wymienionymi narzędziami nie daje niestety 100% gwarancji, że plik będzie ok.


5) Pola / dane w feedzie, które są wymagane: - "id" czyli identyfikator produktu, który musi być unikalny per oferta/produkt - nazwa produktu (będzie automatycznie skracana w galerii produktowej jeśli będzie zbyt długa, prezentujemy 18 znaków ze spacjami/ max 3 wyrazy) - URL = link do produktu ze wszystkimi skryptami, redirectami, utmami GA, które chce mieć Klient (my ustawiamy Gemius GDE i / lub Leadexperta) - link do zdjęcia produktu

* oraz dodatkowo pola / dane, które dobrze byłoby mieć:

- kategoria lub ścieżka kategorii, do której należy produkt

- cena

- cena promocyjna