Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

Opis: Kreacja reklamowa emitowana przy materiale wideo na serwisach Grupy Gazeta.pl zawierająca produkty oraz przekaz reklamowy marki. 

Dostępne trzy moduły kreacji reklamowej: 

Moduł 1:

 • Emisja boczna 
 • Kreacja rozwijana
 • 3 widoki – minimalny, ekspand z listą produktów, ekspand wybranego produktu
 • Linkowanie do LP Klienta

Moduł 2:

 • Emisja pozioma 
 • Kreacja rozwijana
 • 3 widoki – minimalny, ekspand z listą produktów, ekspand wybranego produktu
 • Linkowanie do LP Klienta

Moduł 3:

 • Emisja boczna
 • Kreacja rozwijana
 • 2 widoki –minimalny, ekspand kreacji reklamowej
 • Linkowanie do LP Klienta


Moduł 1

 • 3 zdjęcia produktów na przezroczystym tle w formacie PNG - kwadrat 450x450px, skalowalne do 60x60px
 • Napisy (rekomendujemy):
  • tekst nagłówka do 30 znaków ze spacjami w dwóch wierszach
  • opis produktu do 20 znaków ze spacjami
  • cena produktu do 8-10 znaków ze spacjami
 • przycisk CTA - jeśli będzie potrzeba, można edytować
 • liczba produktów – 3
 • UWAGA! Nie ma możliwości emisji Modułu Click2Shop podczas realizacji live 

A93be9a1fcf91a57c96cdaac91fe87b0fe5fd2b6 m1 d
30dad8fc96c14cc719b40031e006eb902836db81 m1 m


Moduł 2

 • 3 zdjęcia produktów na przezroczystym tle w formacie PNG - kwadrat 450x450px, skalowalne do 60x60px
 • Napisy (rekomendujemy):
  • tekst nagłówka do 30 znaków ze spacjami w dwóch wierszach
  • opis produktu do 20 znaków ze spacjami
  • cena produktu do 8-10 znaków ze spacjami
 • przycisk CTA - jeśli będzie potrzeba, można edytować
 • liczba produktów – 3
 • UWAGA! Nie ma możliwości emisji Modułu Click2Shop podczas realizacji live 

2b0c6a2dc4c72ab9fc345bb6126c648171ed2a0e m2 d
2b54626b5e6a083a38d7c9206a4ec28a0da154f8 m2 m


Moduł 3

 • 1 zdjęcie produktu na przezroczystym tle w formacie PNG: kwadrat 400x400px, skalowalne do 70x70px
 • Napisy (rekomendujemy):
 • napis przy zdjęciu 25-35 znaków ze spacjami w dwóch lub trzech wersach
 • nazwa produktu do 20 znaków ze spacjami
 • przycisk CTA - 14 znaków ze spacjami
 • Kody: okodowany link przekliku, licznik pokazania, licznik zamknięcia, licznik rozwinięcia
 • Kolory są edytowane
 • Powyższe elementy należy dostarczyć na 3-4 dni robocze przed emisją materiału
 • UWAGA! Nie ma możliwości emisji Modułu Click2Shop podczas realizacji live 

98ce3dbc177a4479f5853bde0eea3d3e9b313340 m3 d
Aaf1e6804e34e7a7cad917aa2907a8a66ce95343 m3 m

Specyfikacja dodatkowa:

 • Mamy możliwość wyemitowania w playerze placementu podczas transmisji live. Możliwość ta dotyczy jednak tylko bannera w formie zbliżonej do reklamy display, a nie klasycznych modułów Click2Shop. Przy materiałach live nie ma możliwości zrobienia przekliku takiej kreacji. Nie mogą one przekraczać 20 proc. powierzchni playera.
 • Moduł Click2Shop może być prezentowany użytkownikowi przez cały czas trwania materiału wideo lub w różnych sekwencjach czasowych - od momentu a do b, a następnie od x do y.  
 • Nie ma możliwości rotowania i prezentacji różnych produktów w module Click2Shop podczas trwania jednego materiału wideo.