Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

Opis: narzędzie kampanii ecommerce w postaci boksu graficzno-tekstowego umieszczonego w slajderze złożonym z kafli linkujących bezpośrednio do ofert Klientów. Każdy kafel składa się ze zdjęcia, krótkiego opisu i przycisku CTA. Wydawca samodzielnie przygotowuje materiały na podstawie dostarczonej przez Klienta grafiki.
Specyfikacja:

  • Rozmiar grafiki: 263x190px, [grafika niezawierająca copy/CTA/logotypów]

  • Format pliku: jpg /png

  • Waga: 15 kB

  • URL do landing page Klienta

  • Kod monitorujący zostanie zaimplementowany przez Wydawcę i będzie taki sam jak w pozostałych narzędziach ecommerce użytych do realizacji danej kampanii

B33b03445713827ef86a3f75ffd0c0d273402974 box okazje