Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop, Mobile

Prosimy o dostarczenie mailingu w formacie HTML (kodowanie iso-8859-2 lub UTF-8).


Katalog z materiałami powinien zawierać: 

 • plik tekstowy z tytułem maila bez znaków specjalnych, danymi teleadresowymi firmy, adresem zwrotnym email, adresami email osób akceptujących wysyłkę testową oraz kodowaniem użytym w mailingu.
 • plik z kreacją mailingu spakowany w formacie zip. Musi on zawierać plik index.html, który nie znajduje się w żadnym katalogu oraz grafiki (jpg, jpeg, gif). Grafiki mogą być spakowane w osobnym katalogu.
 • rekomendujemy, aby mailing zawierał również wersję txt. Wersja txt powinna być zapisana w pliku zip pod nazwą index.txt.

 

Przy tworzeniu kreacji mailingu należy trzymać się poniższych wytycznych:

 • Nadawcą mailingu (pole "OD") zawsze jest Gazeta.pl. Reklamodawca może podać własny adres nadawcy w domenie kont pocztowych Gazeta.pl, wówczas pole "OD" zostanie oznaczone w następujący sposób: Gazeta.pl / Nazwa Reklamodawcy email_reklamodawcy@gazeta.pl
 • Maksymalna waga kompletu materiałów 100 KB.
 • Szerokość mailingu nie powinna przekraczać 600px
 • Kod powinien być oparty na specyfikacji HTML 4.0. Należy unikać znaczników takich jak div, h1, strong
 • Mailing powinien zostać zbudowany na tabelach, z zagnieżdżonymi komórkami

 • Style powinny być określone liniowo w tagach (style nie mogą być pobierane z zewnętrznego pliku css lub definiowane w znaczniku style w sekcji head)
 • Należy unikać używania niestandardowych czcionek w tekście mailingu. Zalecane czcionki to Verdana, Tahoma, Arial i Times New Roman
 • Zalecamy, aby grafika została „pocięta”. Przy odpowiednich częściach pociętej grafiki należy zamieścić tekst alternatywny oraz linki.
 • Grafiki muszą się znajdować w tagach 

Powinny one zawierać styl: style="display:block;" oraz atrybut alt=” ” zawierający tekst alternatywny

 • Mailing nie może zawierać elementów javascript, dHTML oraz Flash
 • Do mailingu zostanie dołączony link z możliwością podglądu w wersji www.