Gazeta Reklama logo

Urządzenia: Desktop

  • Rozmiar: 940x140
  • Format: jpg / png [kreacja statyczna]
  • Waga maksymalna: 55 kB


Reklama w winiecie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie logotypu serwisu. Stanowi jego tło i dopełnienie. Wymiary obszaru ochronnego wokół logotypu, powinny zostać wyznaczone na podstawie wizualizacji dostarczonej przez Gazeta.pl, przygotowanej na potrzeby konkretnego serwisu, objętego zamówieniem.


Kreacja podlega każdorazowej akceptacji redakcyjnej. Komplet poprawnych materiałów wraz z linkami i skryptami zliczającymi należy dostarczyć na minimum 3 dni robocze przed emisją.


   

Dd7bf4bddc1ec430a88c7b270df78e513ee683e4 winieta