PGNiG:
Gaz z łupków po polsku

15.02.2013 09:38
A A A
W dniach 23 października - 16 grudnia 2012 zrealizowaliśmy wspólnie z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo projekt edukacyjno-promocyjny "Gaz z łupków po polsku" dotyczący wydobycia gazu z łupków, które żywo interesuje opinię publiczną. W projekt zaangażowane były wybrane i odpowiednio dopasowane media Agory. Na łamach ogólnopolskiego wydania "Gazety Wyborczej", radia informacyjnego TOK FM oraz w serwisie Wyborcza.biz skupiliśmy się na różnych aspektach związanych z alternatywnym wydobyciem gazu, a zwieńczeniem projektu była zorganizowana debata z udziałem ekspertów i Partnera projektu.
Obecność PGNiG przy tak skonstruowanej akcji miała na celu wyróżnienie firmy jako eksperta w dziedzinie wydobycia gazu z łupków Polsce.

Działanie: synergia prasy, internetu i radia


Centralną platformę projektu stanowił 9-odcinkowy cykl redakcyjny „Gaz z łupków po polsku” publikowany na łamach ogólnopolskiego wydania „Gazety Wyborczej”. Co tydzień szukaliśmy odpowiedzi na pytania związane z wydobyciem gazu z łupków, m.in.:
Czy wydobycie gazu łupkowego stanie się najważniejszym od dziesięcioleci impulsem pobudzenia gospodarczego Polski?
Jakie oddziaływanie na środowisko naturalne mają działania związane z wydobywaniem gazu łupkowego?
Stały element cyklu stanowiła ramka z informacją redakcyjną o zagadnieniach, jakie planowaliśmy poruszyć w kolejnej odsłonie akcji. Takie działanie umożliwiło nam podtrzymanie zainteresowania naszych czytelników poruszanym tematem.

Każdy prasowy odcinek kończył się także odesłaniem do serwisu wyborcza.biz/energetyka. Pod tym adresem uruchomiony został dedykowany akcji serwis „Gaz z łupków po polsku”, w którym wielopłaszczyznowo przedstawialiśmy temat i poszerzaliśmy informacje z cyklu prasowego.

Większy zasięg komunikacji zapewniliśmy poprzez kampanię advertorialową w radiu TOK FM w dniach edycji kolejnych odcinków cyklu Gaz z łupków po polsku” w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej”. W celu dotarcia do społeczności lokalnych z okolic próbnych odwiertów poszerzyliśmy projekt o cykl poradników w dwóch wydaniach lokalnych „Gazety Wyborczej” w Gdańsku i Lublinie.Partnerowi zapewniliśmy stałą obecność reklamową przy projekcie. Wszystkie zapowiedzi prasowe cyklu zostały opatrzone logotypem PGNiG, w poszczególnych odcinkach cyklu PGNiG był obecny poprzez: logotyp na paginie wraz ze wskazaniem partnerskim oraz reklamę 10 modułową na stronie cyklu. W internecie Partner został wyróżniony dzięki brandingowi serwisu „Gaz z łupków po polsku”, gdzie w specjalnie przygotowanej dla PGNiG sekcji publikowaliśmy materiały Partnera dotyczące wydobywania gazu z łupów. W radiu - każdy z advertoriali kończyło wskazanie partnerskie.

Debata
Podsumowanie projektu stanowiła debata poświęcona wydobyciu gazu z łupków, zorganizowana wspólnie z PGNiG 5 grudnia 2012 roku w siedzibie Agory. Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów zajmujących się tematem gazu z łupków. Wzięli w niej udział: Grażyna Piotrowska-Oliwa (prezes PGNiG), Maciej Woźniak (wiceminister środowiska), Lena Kolarska-Bobińska (europosłanka PO), Radosław Gawlik (Partia Zielonych), Bogusław Sonik (europoseł PO). Poprowadził ją redaktor działu gospodarczego „Gazety Wyborczej”, Andrzej Kublik.


Debatę bezpośrednio śledziło ponad 40 osób obecnych na sali, w tym przedstawiciele instytucji naukowych, mediów polskich i zagranicznych oraz fundacji zaangażowanych merytorycznie w kwestie wydobycia gazu z łupków, którzy zadawali pytania prelegentom.
Ze względu na ograniczenie ilości miejsc i duże zainteresowanie tematem, zapewniliśmy naszym czytelnikom możliwość śledzenia przebiegu całego spotkania na żywo dzięki transmisji online w serwisie Wyborcza.biz . Pełna relacja z debaty znalazła się także na Twitterze. Dzięki temu internauci mieli możliwość włączenia się w debatę - prelegenci odpowiedzieli na część pytań zadanych online.
Informacja o debacie i relacji na żywo na serwisie „Gaz z łupków po polsku” była szeroko komunikowana w prestiżowych miejscach redakcyjnych zarówno w prasie jak i w internecie. Wyczerpujące podsumowanie debaty zostało opublikowane 11 grudnia w ogólnopolskim wydaniu "Gazety Wyborczej".

Efekt
Spójna komunikacja wykorzystująca dobrane tematycznie i branżowo media Agory pozwoliła na stworzenie atrakcyjnego dla odbiorców projektu, a PGNiG umożliwiła wzmocnienie wizerunku eksperta oraz marki wrażliwej na potrzeby społeczne, dbającej o ochronę środowiska i transparentność swoich działań.

Debatę bezpośrednio śledziło ponad 40 osób obecnych na sali, w tym przedstawiciele instytucji naukowych, mediów polskich i zagranicznych oraz fundacji zaangażowanych merytorycznie w kwestie wydobycia gazu z łupków, którzy zadawali pytania prelegentom.

Ze względu na ograniczenie ilości miejsc i duże zainteresowanie tematem, zapewniliśmy naszym czytelnikom możliwość śledzenia przebiegu całego spotkania na żywo dzięki transmisji online w serwisie Wyborcza.biz . Pełna relacja z debaty znalazła się także na Twitterze. Dzięki temu internauci mieli możliwość włączenia się w debatę - prelegenci odpowiedzieli na część pytań zadanych online.

Informacja o debacie i relacji na żywo na serwisie „Gaz z łupków po polsku” była szeroko komunikowana w prestiżowych miejscach redakcyjnych zarówno w prasie jak i w internecie. Wyczerpujące podsumowanie .

 

EFEKT

Spójna komunikacja wykorzystująca dobrane tematycznie i branżowo media Agory, pozwoliła na stworzenie atrakcyjnego dla odbiorców projektu, a PGNiG umożliwiła wzmocnienie wizerunku eksperta oraz marki wrażliwej na potrzeby społeczne, dbającej o ochronę środowiska i transparentność swoich działań.